Contact Us | English

Options

Content elements:
Slideshow background:
Bottom:
Footer:
Link Color:
Color suggestions:
Header Style:
Google Fonts
expand
 

Progressive Business Center, LLC

 

Huấn luyện phương cách quảng cáo, mua bán các sản phẩm và dịch vụ 

Cố vấn và giới thiệu những dịch vụ và sản phẩm về sư an toàn và cho sức khoẻ trong đời sống


Binh Huynh - Business Owner & Sales Trainer

 

Phương châm:

·Chúng tôi sẽ giúp quý vị áp dụng các kỹ thuật hợp lẽ để tiếp xúc với mọi người, hầu có thể gia tăng số lượng khách hàng qua năm đặc tính căn bản cần thiết sau đây: 
Chân thành, Giúp đỡ, Nhiệt tình, Ân cần và  Thân mật 

·Chúng tôi giúp quý vị mua đúng sản phẩm và dịch vụ quý vị cần, chứ không tìm cách làm cho quý vị thích sản phẩm và dịch vụ quý vị mua

 

Thứ sáu, Tháng 4 12, 2024
Scroll to Top